As Glass Cannon Unplugged, we have a very straightforward mission. We choose video games that we believe have significantly influenced their genre and that just appeal to us in terms of translating them to the language of tabletop.

Glass Cannon Unplugged Sp. z o.o.

Glass Cannon Unplugged Sp. z o.o.

realizuje projekt pn. realizuje projekt pn. POPW.0 1.O1.O2-28-OOO2/ 19-OO

Wdrożenie na rynek immersyjnej aplikacji mobilnej Tabletop Tutor wprowadzającej gracza w mechanikę oraz zasady rozgrywki w grach planszowych.

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020, Działanie 1.1.2

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek unikalnej immersyjnej aplikacji mobilnej wprowadzającej gracza gier planszowych w mechanikę gry i zasady jej rozgrywki poprzez wprowadzenie innowacyjnego produktu i realizację modelu biznesowego opracowanego i przetestowanego w ramach Platformy startowej. Rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnej aplikacji opartej o technologię Augmented Reality (AR) oraz integralnej z aplikacją gry planszowej, która jako pierwsza zostanie zaimplementowana w stworzonej aplikacji.

 

Wartość projektu : 1 225 485,00 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich : 998 750,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 1.01.2020 – 30.09.2021. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać kontaktując się z nami pod adresem: info@glasscannonunplugged.com