Frostpunk: The Board Game is coming to Kickstarter October 6th 2020!

Glass Cannon Unplugged Sp. z o.o.

Glass Cannon Unplugged Sp. z o.o.

realizuje projekt pn. realizuje projekt pn. POPW.0 L.OL.O2-28-OOO2/ L9-OO

Wdrożenie na rynek immersyjnej aplikacji mobilnej Tabletop Tutor wprowadzającej gracza w mechanikę oraz zasady rozgrywki w grach planszowych.

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020, Działanie 1.1.2

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek unikalnej immersyjnej aplikacji mobilnej wprowadzającej gracza gier planszowych w mechanikę gry i zasady jej rozgrywki poprzez wprowadzenie innowacyjnego produktu i realizację modelu biznesowego opracowanego i przetestowanego w ramach Platformy startowej. Rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnej aplikacji opartej o technologię Augmented Reality (AR) oraz integralnej z aplikacją gry planszowej, która jako pierwsza zostanie zaimplementowana w stworzonej aplikacji.

 

Wartość projektu : 1 225 485,00 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich : 998 750,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 1.01.2020 – 30.09.2021. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać kontaktując się z nami pod adresem: info@glasscannonunplugged.com